Duurzame inzetbaarheid: Waarom is dat belangrijk?

“Je grootste kapitaal loopt aan het eind van elke dag de deur weer uit.” 

Voor de meeste organisaties zijn de werknemers een waardevol onderdeel van het bedrijf. Ze beschikken over kennis, kunde en ervaring. Je bedrijfspand kun je verzekeren, de software beveiligen, maar hoe zorg je voor duurzame inzetbaarheid van je mensen? 

Duurzame inzetbaarheid van slimme denkers

Slimme denkers kunnen van grote waarde zijn voor een organisatie. Ze kunnen makkelijk en snel kennis eigen maken, bedenken creatieve ideeën of vinden ingenieuze oplossingen. Een hoge intelligentie kan echter ook wat uitdagingen met zich meebrengen. Ten eerste hebben mensen met een hoog of zeer hoog IQ meer behoefte aan autonomie en vrijheid. Ten tweede hebben ze meer uitdaging nodig en zijn ze daardoor sneller verveeld. Ten derde gaat een hoog IQ vaak samen met perfectionisme. Onrealistisch hoge verwachtingen kunnen nadelig zijn voor de werknemer zelf, maar ook voor collega’s. Niet gek dat juist deze denkers gevoelig zijn voor een boreout dan wel burnout.

Burnout en boreout

Met name hoogbegaafden vertonen vaker tekenen van een boreout. De combinatie met perfectionisme kan er toe leiden dat zij uitdagingen uit de weg gaan uit angst om niet te voldoen aan de verwachtingen. Veilig blijven zitten in een functie, soms ver onder het niveau, kan leiden tot verveling, somberheid en soms tot uitval in de vorm van een boreout.

Perfectionisme kan echter ook bijdragen aan een burnout. Veel hoogbegaafden geven bijvoorbeeld aan dat ze periodes van overdrive afwisselen met periodes van burnout. Sommige werknemers zijn zo gedreven aan hun hoge standaard te voldoen dat ze veel extra uren werken of werk van collega’s overnemen.

Slimme denkers, fitte denkers

Voor de werknemers die intelligent en gedreven zijn is het dan ook van belang dat er met regelmaat tijd is voor bezinning. Een moment om uit te zoomen en te evalueren: Waar sta ik nu? Waar kom ik vandaan? Wat is er goed gegaan? Waar heb ik behoefte aan? Door dit met regelmaat te doen, wordt het eenvoudiger om tijdig bij te sturen waar nodig.

Kwartaalsessies

Bij de meeste organisaties wordt er ieder kwartaal de tijd genomen om de cijfers en doelen te evalueren en bij te sturen waar nodig. Voor denkers is het van waarde om dat ook op persoonlijk niveau te doen. Door te reflecteren op de afgelopen periode, door te voelen hoe het nu gaat en door te voelen welke behoeftes er zijn.

Duurzame inzetbaarheid met RustManagement

In het kader van duurzame inzetbaarheid bieden een aantal organisaties hun werknemers de mogelijkheid om 4x per jaar naar het Boshuis in Breda te gaan voor een individuele sessie RustManagement. Counseling en haptonomie zijn de basis ingrediënten voor ontspanning, bezinning en reflectie. Een sessie duurt 75 minuten en vindt 4 x per jaar plaats. Benieuwd of deze kwartaalsessies bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in jouw organisatie? Neem gerust contact op: info@ilseheesterbeek.nl